Profil aluminiowy 45x45 z rowkiem 8

Kod: 

104545

Ilość rowków: 

4

Wersja: 

Kwadratowy profil aluminiowy 45x45 mm z rowkiem 8 mm.

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

45,0 mm

Szerokość: 

45,0 mm

Rowek teowy: 

8,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

2,470 kg/m

Masa belki: 

14,82 kg

Pole powierzchni: 

909,556 mm2
Konstrukcyjny profil aluminiowy 45x45 z rowkiem 8

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny konstrukcyjnego profilu aluminiowego 45x45 z rowkiem 8

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 17,38 cm4

lx

= 17,38 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 7,72 cm3

Wy

= 7,72 cm3