Profil aluminiowy 45x45 z jednym rowkiem 8

Kod: 

104501

Ilość rowków: 

1

Wersja: 

standardowa

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

45,0 mm

Szerokość: 

45,0 mm

Rowek: 

8,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

1,578 kg/m

Masa belki: 

9,468 kg

Pole powierzchni: 

569,142 mm2
Profil aluminiowy z jednym rowkiem teowym

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny aluminiowego profilu z jednym rowkiem teowym 8

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 11,10 cm4

lx

= 10,52 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 4,67 cm3

Wy

= 4,90 cm3