Profil aluminiowy 45x45 mm z dwoma przeciwległymi rowkami 8

Kod: 

124546

Ilość rowków: 

2

Wersja: 

standardowa

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

45,0 mm

Szerokość: 

45,0 mm

Rowek: 

8,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

1,655 kg/m

Masa belki: 

9,93 kg

Pole powierzchni: 

569,738 mm2
Modułowy profil aluminiowy o wymiarach 45 x 45 mm | Profil do regałów

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny modułowego profilu 45 x 45 mm z rowkiem 8

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 10,96 cm4

lx

= 9,82 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 4,36 cm3

Wy

= 4,87 cm3