Profil aluminiowy 45x180 z rowkiem 8

Kod: 

104593

Ilość rowków: 

10

Wersja: 

standardowa

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

45,0 mm

Szerokość: 

180,0 mm

Rowek: 

8,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

5,300 kg/m

Masa belki: 

31,8 kg

Pole powierzchni: 

2026,892 mm2
Profil aluminiowy 45x180

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny profilu aluminiowego 45 x 180 mm z rowkiem 8

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 628,68 cm4

lx

= 42,54 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 18,91 cm3

Wy

= 69,74 cm3