Profil aluminiowy 45x135 z rowkiem 8

Kod: 

104535

Ilość rowków: 

8

Wersja: 

standardowa

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

45,0 mm

Szerokość: 

135,0 mm

Rowek: 

8,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

4,331 kg/m

Masa belki: 

25,986 kg

Pole powierzchni: 

1648,894 mm2
Konstrukcyjny profil aluminiowy 45 x 135

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny profilu aluminiowego 45 x 135 mm z rowkiem 8

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 286,41 cm4

lx

= 34,89 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 15,51 cm3

Wy

= 42,43 cm3