Profil aluminiowy 45x120 z rowkiem 8

Kod: 

104513

Ilość rowków: 

6

Wersja: 

standardowa

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

45,0 mm

Szerokość: 

120,0 mm

Rowek: 

8,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

3,940 kg/m

Masa belki: 

23,64 kg

Pole powierzchni: 

1486,357 mm2
Prostokątny profil aluminiowy z rowkiem teowym 8 | Wymiar 45 x 120

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny profilu aluminiowego 45 x 120 mm z rowkiem 8

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 218,80 cm4

lx

= 30,10 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 13,38 cm3

Wy

= 34,67 cm3