Profil aluminiowy 45 x 90 w wersji lekkiej z rowkiem 8

Kod: 

104590L

Ilość rowków: 

6

Wersja: 

lekka

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

45,0 mm

Szerokość: 

90,0 mm

Rowek: 

8,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

3,250 kg/m

Masa belki: 

19,5 kg

Pole powierzchni: 

1227,200 mm2
Profil aluminiowy 45 x 90

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny profilu aluminiowego 45 x 90 mm z rowkiem 8

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 96,06 cm4

lx

= 25,32 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 11,25 cm3

Wy

= 21,35 cm3