Profil aluminiowy 32x90 z rowkiem 8

Kod: 

103290

Ilość rowków: 

5

Wersja: 

standardowa

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

32,0 mm

Szerokość: 

90,0 mm

Rowek: 

8,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

3,030 kg/m

Masa belki: 

18,18 kg

Pole powierzchni: 

1118,209 mm2
Profil aluminiowy 32 x 90

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny aluminiowego profilu aluminiowego 32 x 90 mm

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 79,57 cm4

lx

= 12,12 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 6,82 cm3

Wy

= 17,68 cm3