Profil aluminiowy 32x45 z rowkiem 8

Kod: 

103245

Ilość rowków: 

3

Wersja: 

standardowa

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

32,0 mm

Szerokość: 

45,0 mm

Rowek: 

8,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

1,570 kg/m

Masa belki: 

9,42 kg

Pole powierzchni: 

587,616 mm2
Konstrukcyjny profil aluminiowy 32 x 45 z rowkiem 8

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny profilu aluminiowego 32 x 45 mm z rowkiem 8

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 9,50 cm4

lx

= 6,20 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 2,48 cm3

Wy

= 4,22 cm3