Profil aluminiowy 32x32 z dwoma przyległymi rowkami 8

Kod: 

103232

Ilość rowków: 

2

Wersja: 

standardowa

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

32,0 mm

Szerokość: 

32,0 mm

Rowek: 

8,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

1,300 kg/m

Masa belki: 

7,8 kg

Pole powierzchni: 

485,237 mm2
Narożnikowy profil konstrukcyjny 32x32 wykorzystywany do budowy drzwi maszyn

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój konstrukcyjnego profilu narożnikowego 32x32 mm z rowkiem 8

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 4,70 cm4

lx

= 4,70 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 2,51 cm3

Wy

= 2,51 cm3