Profil aluminiowy 32x32 w wersji lekkiej z dwoma przyległymi rowkami 8

Kod: 

103232L

Ilość rowków: 

2

Wersja: 

lekka

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

32,0 mm

Szerokość: 

32,0 mm

Rowek: 

8,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

1,100 kg/m

Masa belki: 

6,6 kg

Pole powierzchni: 

411,615 mm2
Systemowy, narożnikowy profil 32 x 32 do budowy drzwi konstrukcji aluminiowych

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny aluminiowego profilu narożnikowego 32 x 32 mm

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 4,10 cm4

lx

= 4,10 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 2,19 cm3

Wy

= 2,19 cm3