Profil aluminiowy 32x32

Kod: 

103234

Ilość rowków: 

4

Wersja: 

standardowa

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

32,0 mm

Szerokość: 

32,0 mm

Rowek: 

8,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

0,971 kg/m

Masa belki: 

5,826 kg

Pole powierzchni: 

321,397 mm2
Profil 32x32 z rowkiem 8

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny profilu 32x32 | Aluprofil 32x32

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 3,37 cm4

lx

= 3,37 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 2,10 cm3

Wy

= 2,10 cm3