Profil aluminiowy 32 x 45 z dwoma rowkami 8

Kod: 

113245

Ilość rowków: 

2

Wersja: 

standardowa

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

32,0 mm

Szerokość: 

45,0 mm

Rowek: 

8,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

1,385 kg/m

Masa belki: 

8,31 kg

Pole powierzchni: 

544,422 mm2
Konstrukcyjny profil 32 x 45 do obudowy

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój profilu konstrukcyjnego 32 x 45 z dwoma rowkami 8 mm

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 5,80 cm4

lx

= 9,61 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 4,27 cm3

Wy

= 3,61 cm3