Profil aluminiowy 32 x 32 z jednym rowkiem 8

Kod: 

113232

Ilość rowków: 

1

Wersja: 

standardowa

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

32,0 mm

Szerokość: 

32,0 mm

Rowek: 

8,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

1,010 kg/m

Masa belki: 

6,06 kg

Pole powierzchni: 

374,989 mm2
Konstrukcyjny profil 32 x 32 do bydowy osłony | Jeden rowek teowy 8 mm

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój profilu konstrukcyjnego 32 x 32 z jednym rowkiem 8 mm

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 4,07 cm4

lx

= 3,86 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 2,33 cm3

Wy

= 2,51 cm3