Profil aluminiowy 18,5x45 z rowkiem 8

Kod: 

101845

Ilość rowków: 

2

Wersja: 

standardowa

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

18,5 mm

Szerokość: 

45,0 mm

Rowek: 

8,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

1,160 kg/m

Masa belki: 

6,96 kg

Pole powierzchni: 

428,830 mm2
Aluminiowy profil konstrukcyjny 18,5x45 (rowek 8)

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny profilu aluminiowego 18,5x45 mm z rowkiem 8

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 5,80 cm4

lx

= 1,88 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 2,03 cm3

Wy

= 2,57 cm3