Profil 86x92 do przenośników płytkowych

Kod: 

108692

Ilość rowków: 

4

Wersja: 

standardowa

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

86,0 mm

Szerokość: 

92,0 mm

Rowek: 

8,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

3,640 kg/m

Masa belki: 

21,84 kg

Pole powierzchni: 

1344,509 mm2
Przekrój poprzeczny profilu 86x92 do przenośników płytkowych | ALUFLEX

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny profilu 86 x 92 do przenośników z łańcuchem płytkowym

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 136,04 cm4

lx

= 80,73 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 18,77 cm3

Wy

= 29,57 cm3