Profil 65x65 do transporterów płytkowych

Kod: 

106565

Ilość rowków: 

2

Wersja: 

standardowa

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

65,0 mm

Szerokość: 

65,0 mm

Rowek: 

8,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

2,010 kg/m

Masa belki: 

12,06 kg

Pole powierzchni: 

742,202 mm2
Przekrój poprzeczny profilu 65x65 do transporterów płytkowych | ALUFLEX

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny profilu 65 x 65 do transporterów z łańcuchem płytkowym

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 41,83 cm4

lx

= 23,99 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 10,21 cm3

Wy

= 17,45 cm3