Profil 20x65 do przenośnika płytkowego

Kod: 

102065

Ilość rowków: 

1

Wersja: 

standardowa

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

20,0 mm

Szerokość: 

65,0 mm

Rowek: 

8,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

0,840 kg/m

Masa belki: 

5,04 kg

Pole powierzchni: 

310,884 mm2
Przekrój poprzeczny profilu 20x65 do przenośnika płytkowego | ALUFLEX

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny profilu 20 x 65 do przenośnika z łańcuchem płytkowym

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 11,64 cm4

lx

= 1,34 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 2,38 cm3

Wy

= 3,58 cm3