Profil 19x92 do transportera płytkowego

Kod: 

101992

Ilość rowków: 

3

Wersja: 

standardowa

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

19,0 mm

Szerokość: 

92,0 mm

Rowek: 

8,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

1,660 kg/m

Masa belki: 

9,96 kg

Pole powierzchni: 

613,722 mm2
Przekrój poprzeczny profilu 19x92 do transportera płytkowego | ALUFLEX

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny profilu 19 x 92 do transportera z łańcuchem płytkowym

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 39,31 cm4

lx

= 2,60 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 3,17 cm3

Wy

= 8,55 cm3