Narożnikowy profil 45x45 z zaokrąglonym rogiem

Kod: 

154522

Ilość rowków: 

2

Wersja: 

standardowa

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

45,0 mm

Szerokość: 

45,0 mm

Rowek: 

8,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

1,699 kg/m

Masa belki: 

10,194 kg

Pole powierzchni: 

629,676 mm2
Narożnikowy profil aluminiowy z zaokrąglonym rogiem i rowkiem teowym 8 | Profil ramowy

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny narożnikowego profilu aluminiowego 45 x 45 z zaokrąglonym rogiem

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 10,90 cm4

lx

= 10,90 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 0,00 cm3

Wy

= 0,00 cm3