Profil aluminiowy 90x90 z rowkiem 10

Kod: 

169090

Ilość rowków: 

8

Wersja: 

standardowa

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

90,0 mm

Szerokość: 

90,0 mm

Rowek: 

10,2 mm

Długość magazynowa: 

5,60 m

Masa / długość: 

10,500 kg/m

Masa belki: 

58,8 kg

Pole powierzchni: 

3864,179 mm2
Profil konstrukcyjny 90x90 z rowkiem roboczym 10 | Profil 10 90x90

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny profilu konstrukcyjnego 90x90 mm z rowkiem 10

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 302,00 cm4

lx

= 302,00 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 67,00 cm3

Wy

= 67,00 cm3