Profil aluminiowy 90 x 90 w wersji lekkiej z rowkiem 10

Kod: 

169090L

Ilość rowków: 

8

Wersja: 

lekka

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

90,0 mm

Szerokość: 

90,0 mm

Rowek: 

10,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

6,391 kg/m

Masa belki: 

38,346 kg

Pole powierzchni: 

2421,132 mm2
Konstrukcyjny profil 90 x 90 | Rowek roboczy 10

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzecznyo profilu konstrukcyjneg 90 x 90 mm z rowkiem roboczym 1010

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 209,07 cm4

lx

= 209,07 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 46,46 cm3

Wy

= 46,46 cm3