Profil aluminiowy 45x90 z rowkiem 10

Kod: 

164590

Ilość rowków: 

6

Wersja: 

standardowa

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

45,0 mm

Szerokość: 

90,0 mm

Rowek: 

10,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

4,075 kg/m

Masa belki: 

24,45 kg

Pole powierzchni: 

1506,205 mm2
Profil konstrukcyjny 45x90 z rowkiem 10

Przekrój poprzeczny

 Zwymiarowany przekrój poprzeczny profilu konstrukcyjnego 45x90 z rowkiem 10

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 121,44 cm4

lx

= 31,82 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 14,14 cm3

Wy

= 26,98 cm3