Profil aluminiowy 45x90 w wersji lekkiej z rowkiem 10

Kod: 

164590L

Ilość rowków: 

8

Wersja: 

lekka

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

45,0 mm

Szerokość: 

90,0 mm

Rowek: 

10,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

6,391 kg/m

Masa belki: 

38,346 kg

Pole powierzchni: 

1163,900 mm2
Konstrukcyjny profil 45 x 90 z rowkiem roboczym 10

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny konstrukcyjnego profilu 45 x 90 mm z rowkiem 10

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 81,65 cm4

lx

= 24,47 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 10,88 cm3

Wy

= 18,14 cm3