Profil aluminiowy 45x45 z rowkiem 10

Kod: 

164545

Ilość rowków: 

4

Wersja: 

standardowa

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

45,0 mm

Szerokość: 

45,0 mm

Rowek: 

10,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

2,044 kg/m

Masa belki: 

12,264 kg

Pole powierzchni: 

765,829 mm2
Profil konstrukcyjny 45x45

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny profilu konstrukcyjnego 45 x 45 mm z rowkiem 10

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 14,08 cm4

lx

= 14,08 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 6,26 cm3

Wy

= 6,26 cm3