Profil aluminiowy 45x45 z otwieranymi rowkami 10

Kod: 

164504

Ilość rowków: 

4

Wersja: 

standardowa

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

45,0 mm

Szerokość: 

45,0 mm

Rowek: 

10,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

2,250 kg/m

Masa belki: 

13,5 kg

Pole powierzchni: 

831,547 mm2
Profil ALU 45 x 45 z otwieranymi rowkami

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny profilu 45 x 45 ze zrywanymi rowkami 10

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 15,90 cm4

lx

= 15,90 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 7,07 cm3

Wy

= 7,07 cm3