Profil aluminiowy 45x45 w wersji lekkiej z rowkiem 10

Kod: 

164545L

Ilość rowków: 

4

Wersja: 

lekka

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

45,0 mm

Szerokość: 

45,0 mm

Rowek: 

10,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

1,578 kg/m

Masa belki: 

9,468 kg

Pole powierzchni: 

585,052 mm2
Konstrukcyjny profil 45 x 45 z rowkiem 10

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny konstrukcyjnego profilu 45 x 45 z rowkiem 10

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 11,17 cm4

lx

= 11,17 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 4,97 cm3

Wy

= 4,97 cm3