Profil aluminiowy 22,5x45 z rowkiem 10

Kod: 

162245

Ilość rowków: 

2

Wersja: 

standardowa

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

22,5 mm

Szerokość: 

45,0 mm

Rowek: 

10,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

1,300 kg/m

Masa belki: 

7,8 kg

Pole powierzchni: 

475,426 mm2
Konstrukcyjny profil aluminiowy 22,5x45 z rowkiem roboczym 10

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny konstrukcyjnego profilu aluminiowego 22,5x45 z rowkiem 10

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 2,90 cm4

lx

= 7,10 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 3,60 cm3

Wy

= 2,60 cm3