Prowadnica aluminiowa do szyn rolkowych

Kod: 

114040

Ilość rowków: 

1

Wersja: 

standardowa

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

40,0 mm

Szerokość: 

40,0 mm

Rowek: 

8,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

1,362 kg/m

Masa belki: 

8,172 kg

Pole powierzchni: 

502,645 mm2
Prowadnica aluminiowa do systemu rolkowego | Profil, listwa rolkowa

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny aluminiowej szyny prowadzącej w systemie rolkowym | Rowek 8

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 10,40 cm4

lx

= 5,80 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 2,90 cm3

Wy

= 7,07 cm3