Profil aluminiowy zaokrąglony R40/40 45°

Kod: 

154045

Ilość rowków: 

2

Wersja: 

standardowa

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

55,3 mm

Szerokość: 

40,0 mm

Rowek: 

8,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

1,710 kg/m

Masa belki: 

10,26 kg

Pole powierzchni: 

635,172 mm2
Profil aluminiowy zaokrąglony R40 / 40-45°

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny aluminiowego profilu zaokrąglonego R40 mm, łuk 45 stopni

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 9,21 cm4

lx

= 14,09 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 0,00 cm3

Wy

= 0,00 cm3