Profil aluminiowy 80x80 z rowkiem 8

Kod: 

108080

Ilość rowków: 

8

Wersja: 

standardowa

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

80,0 mm

Szerokość: 

80,0 mm

Rowek: 

8,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

6,818 kg/m

Masa belki: 

40,908 kg

Pole powierzchni: 

2375,856 mm2
Konstrukcyjny profil aluminiowy 80x80

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny konstrukcyjnego profilu aluminiowego 80x80 mm z rowkiem 8

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 177,97 cm4

lx

= 177,97 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 44,49 cm3

Wy

= 44,49 cm3