Profil aluminiowy 80x160 z rowkiem 8

Kod: 

108016

Ilość rowków: 

12

Wersja: 

standardowa

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

80,0 mm

Szerokość: 

160,0 mm

Rowek: 

8,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

11,341 kg/m

Masa belki: 

68,046 kg

Pole powierzchni: 

4149,413 mm2
Profil aluminiowy 80x160

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny aluminiowego profilu 80 x 160

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 1056,71 cm4

lx

= 309,10 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 77,28 cm3

Wy

= 132,09 cm3