Profil aluminiowy 80x120 z rowkiem 8

Kod: 

108012

Ilość rowków: 

10

Wersja: 

standardowa

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

80,0 mm

Szerokość: 

120,0 mm

Rowek: 

8,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

9,186 kg/m

Masa belki: 

55,116 kg

Pole powierzchni: 

3353,399 mm2
Profil aluminiowy 80x120

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny aluminiowego profilu 80x120

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 502,16 cm4

lx

= 238,95 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 59,74 cm3

Wy

= 83,69 cm3

Pozostałe wersje profilu 80 x 120