Profil aluminiowy 80x120 w wersji lekkiej z rowkiem 8

Kod: 

108013L

Ilość rowków: 

10

Wersja: 

lekka

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

80,0 mm

Szerokość: 

120,0 mm

Rowek: 

8,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

8,100 kg/m

Masa belki: 

48,6 kg

Pole powierzchni: 

2958,094 mm2
Profil konstrukcyjny 120x80 | Profil 120 x 80

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny konstrukcyjnego profilu aluminiowego 120x80 mm z rowkiem 8

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 418,30 cm4

lx

= 200,83 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 50,21 cm3

Wy

= 67,37 cm3

Pozostałe wersje profilu 80x120