Profil aluminiowy 40x80 w wersji lekkiej z rowkiem 8

Kod: 

104080L

Ilość rowków: 

6

Wersja: 

lekka

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

40,0 mm

Szerokość: 

80,0 mm

Rowek: 

8,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

2,992 kg/m

Masa belki: 

17,952 kg

Pole powierzchni: 

1117,728 mm2
Profil aluminiowy 80x40

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój profilu aluminiowego 80x40

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 68,07 cm4

lx

= 18,30 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 9,20 cm3

Wy

= 17,01 cm3