Profil aluminiowy 40x40 z rowkiem 8

Kod: 

104040

Ilość rowków: 

4

Wersja: 

standardowa

Profil aluminiowy 40x40
Profil aluminiowy 40x40 z rowkiem 8
Profil aluminiowy 40x40 z rowkami 8
Widok profilu aluminiowego 40x40 z rowkiem 8 mm
Aluminiowy profil 40x40 | Rowek 8
Rowki 8 mm w profilu aluminiowym 40x40
Ciężkie profile aluminiowe 40x40

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

40,0 mm

Szerokość: 

40,0 mm

Rowek: 

8,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

2,293 kg/m

Masa belki: 

13,758 kg

Pole powierzchni: 

854,303 mm2
Profil aluminiowy 40x40 | Przekrój

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny profilu aluminiowego 40x40

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 13,65 cm4

lx

= 13,65 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 6,82 cm3

Wy

= 6,82 cm3