Profil aluminiowy 40x40 w wersji lekkiej z rowkiem 8

Kod: 

104040L

Ilość rowków: 

4

Wersja: 

lekka

Profil aluminiowy, konstrukcyjny 40x40
Aluminiowy profil konstrukcyjny 40x40 | Wersja lekka
Konstrukcyjny profil aluminiowy 40x40 lekki
Konstrukcyjny profil aluminiowy 40x40
Konstrukcyjny profil aluminiowy 40x40L
Konstrukcyjny profil aluminiowy 40x40 L
Lekkie profile 40x40

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

40,0 mm

Szerokość: 

40,0 mm

Rowek: 

8,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

1,674 kg/m

Masa belki: 

10,044 kg

Pole powierzchni: 

623,994 mm2
Konstrukcyjny profil aluminiowy 40x40 | Przekrój

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny konstrukcyjnego profilu aluminiowego 40x40

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 9,46 cm4

lx

= 9,46 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 4,73 cm3

Wy

= 4,73 cm3