Profil aluminiowy 40x40 w wersji ekonomicznej z rowkiem 8

Kod: 

104040E

Ilość rowków: 

4

Wersja: 

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

40,0 mm

Szerokość: 

40,0 mm

Rowek teowy: 

8,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

1,363 kg/m

Masa belki: 

8,178 kg

Pole powierzchni: 

504,544 mm2
Profil aluminiowy, konstrukcyjny 40x40 z rowkiem 8

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny profilu aluminiowego konstrukcyjnego 40x40 mm z rowkiem 8

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 7,61 cm4

lx

= 7,61 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 3,81 cm3

Wy

= 3,81 cm3