Profil aluminiowy 40x40 w wersji ekonomicznej z rowkiem 8

Kod: 

104040E

Ilość rowków: 

4

Wersja: 

ekonomiczna

Profil 40x40 aluminiowy
Profil 40x40E aluminiowy
Profil 40x40 wersja ekonomiczna
Super lekki profil 40x40
Profil 40x40 E aluminiowy
Bardzo lekki profil 40x40
Bardzo lekkie profile 40x40

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

40,0 mm

Szerokość: 

40,0 mm

Rowek: 

8,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

1,363 kg/m

Masa belki: 

8,178 kg

Pole powierzchni: 

504,544 mm2
Profil 40x40E aluminiowy z rowkiem 8 | Super lekki | Eco

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny profilu 40x40 E aluminiowego z rowkiem 8

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 7,61 cm4

lx

= 7,61 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 3,81 cm3

Wy

= 3,81 cm3