Profil aluminiowy 40x40 mm z trzema rowkami 8

Kod: 

134040

Ilość rowków: 

3

Wersja: 

standardowa

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

40,0 mm

Szerokość: 

40,0 mm

Rowek: 

8,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

1,720 kg/m

Masa belki: 

10,32 kg

Pole powierzchni: 

639,574 mm2
Profil do zabudowy targowej (40 x 40) | 1N

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny aluminiowego profilu do zabudowy z trzema rowkami teowymi 8

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 10,07 cm4

lx

= 9,48 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 4,74 cm3

Wy

= 4,91 cm3