Profil aluminiowy 40x40 mm z jednym rowkiem 8

Kod: 

104001

Ilość rowków: 

1

Wersja: 

standardowa

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

40,0 mm

Szerokość: 

40,0 mm

Rowek: 

8,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

1,810 kg/m

Masa belki: 

10,86 kg

Pole powierzchni: 

670,734 mm2
Wystawowy profil 8 40x40 mm do ekspozycji

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny profilu 8 40x40 mm | Jeden rowek 8 mm

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 10,70 cm4

lx

= 10,08 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 4,93 cm3

Wy

= 5,35 cm3