Profil aluminiowy 40 x 160 z rowkiem 8

Kod: 

104016

Ilość rowków: 

10

Wersja: 

standardowa

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

40,0 mm

Szerokość: 

160,0 mm

Rowek: 

8,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

7,396 kg/m

Masa belki: 

44,376 kg

Pole powierzchni: 

2724,543 mm2
Profil aluminiowy 40 x 160 | Rowek 8

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny aluminiowego profilu konstrukcyjnego 40 x 160 z rowkiem 8

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 664,75 cm4

lx

= 47,02 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 23,51 cm3

Wy

= 83,09 cm3

Pozostałe wersje profilu 40 x 160