Profil aluminiowy 16x80 z rowkiem 8

Kod: 

101680

Ilość rowków: 

2

Wersja: 

standardowa

Profil aluminowy 16x80
Profil 80x16 z dwoma rowkami 8
Profil aluminiowy 80x16
Bazowy profil aluminiowy 16x80

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

16,0 mm

Szerokość: 

80,0 mm

Rowek: 

8,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

2,209 kg/m

Masa belki: 

13,254 kg

Pole powierzchni: 

814,979 mm2
Bazowy profil aluminiowy 16x80

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny aluminiowego profilu bazowego 16 x 80

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 49,11 cm4

lx

= 2,22 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 2,78 cm3

Wy

= 12,28 cm3