Profil aluminiowy 16x40 z jednym rowkiem 8

Kod: 

101640

Ilość rowków: 

1

Wersja: 

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

16,0 mm

Szerokość: 

40,0 mm

Rowek teowy: 

8,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

1,600 kg/m

Masa belki: 

9,6 kg

Pole powierzchni: 

419,264 mm2
Wzamcniający profil aluminiowy z jednym teowym rowkiem 8 mm

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny osłaniającego profilu aluminiowego 16 x 40 mm z rowkiem 8

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 21,19 cm4

lx

= 5,59 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 3,72 cm3

Wy

= 7,06 cm3