Profil aluminiowy 120x120 z rowkiem 8

Kod: 

101212

Ilość rowków: 

12

Wersja: 

standardowa

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

120,0 mm

Szerokość: 

120,0 mm

Rowek: 

8,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

10,651 kg/m

Masa belki: 

63,906 kg

Pole powierzchni: 

3827,662 mm2
Profil aluminiowy 120x120

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny aluminiowego profilu 120 x 120

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 688,20 cm4

lx

= 688,20 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 114,70 cm3

Wy

= 114,70 cm3