Profil 80x40 z trzema rowkami 8

Kod: 

134080L

Ilość rowków: 

3

Wersja: 

lekka

Profil 80x40 | Kod 134080L
ALU profil 80x40
Front profilu 80 x 40 | Widok dłuższej ścianki
Front profilu 80 x 40 | Widok rowków bocznych
Para rowków w profilu 80x40
Zasłonięte ścianki boczne w profilu 80x40
Widok rowków i ścianek w profilach 80x40

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

40,0 mm

Szerokość: 

80,0 mm

Rowek: 

8,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

3,268 kg/m

Masa belki: 

19,608 kg

Pole powierzchni: 

1208,040 mm2
Profil 80x40 z trzema rowkami 8

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny profilu 80x40 z trzema rowkami 8

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 73,82 cm4

lx

= 20,49 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 10,25 cm3

Wy

= 18,46 cm3