Kątowy profil aluminiowy 40 x 40 z rowkiem 8

Kod: 

104003L

Ilość rowków: 

2

Wersja: 

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

40,0 mm

Szerokość: 

40,0 mm

Rowek teowy: 

8,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

1,451 kg/m

Masa belki: 

8,706 kg

Pole powierzchni: 

536,839 mm2
Aluminiowy profil kątowy 40 x 40

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny aluminiowego profilu kątowego 40 x 40

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 4,63 cm4

lx

= 4,63 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 2,89 cm3

Wy

= 2,89 cm3