Profil konstrukcyjny 40x80 z rowkiem 10

Kod: 

164080L

Ilość rowków: 

6

Wersja: 

lekka

Profil konstrukcyjny 40x80 mm z rowkiem 10 mm.

Profil konstrukcyjny 40x80 rowek 10 | Kod 164080L
Ustawiony pionowo konstrukcyjny profil 40x80 z rowkami 10
Front konstrukcyjnego profilu 40x80 o kodzie 164080L
Profil konstrukcyjny 40x80 rowek 10
Konstrukcyjny profil 40x80 z rowkiem 10 mm

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

40,0 mm

Szerokość: 

80,0 mm

Rowek: 

10,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

2,534 kg/m

Masa belki: 

15,204 kg

Pole powierzchni: 

936,040 mm2
Profil konstrukcyjny 40x80 | Rowek 10

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój profilu konstrukcyjnego 40 x 80 z rowkiem 10

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 57,10 cm4

lx

= 15,90 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 7,95 cm3

Wy

= 14,28 cm3