Profil aluminiowy 80x80 z rowkiem 10

Kod: 

168080L

Ilość rowków: 

8

Wersja: 

lekka

Profil 80x80 z rowkiem 10
ALU profil 80x80 | Slot 10
Profil ALU 80x80
Profil 80x80 | Rowek 10

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

80,0 mm

Szerokość: 

80,0 mm

Rowek: 

10,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

3,952 kg/m

Masa belki: 

23,712 kg

Pole powierzchni: 

1459,454 mm2
Profil 80x80 | Rowek 10

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny profilu 80x80 z rowkiem 10

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 105,70 cm4

lx

= 105,70 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 26,43 cm3

Wy

= 26,43 cm3