Profil aluminiowy 40x160 z rowkiem 10

Kod: 

164016L

Ilość rowków: 

10

Wersja: 

lekka

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

40,0 mm

Szerokość: 

160,0 mm

Rowek: 

10,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

4,822 kg/m

Masa belki: 

28,932 kg

Pole powierzchni: 

1780,980 mm2
Profil konstrukcyjny 40x160 | Rowek 10

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny profilu konstrukcyjnego 40x160 z rowkiem 10

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 413,80 cm4

lx

= 31,90 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 15,95 cm3

Wy

= 51,73 cm3

Pozostałe wersje profilu 40x160