Profil aluminiowy 40x120 z rowkiem 10

Kod: 

164012L

Ilość rowków: 

8

Wersja: 

lekka

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

40,0 mm

Szerokość: 

120,0 mm

Rowek: 

10,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

3,679 kg/m

Masa belki: 

22,074 kg

Pole powierzchni: 

1358,510 mm2
Profil konstrukcyjny 40x120 | Rowek 10

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny profilu konstrukcyjnego 40x120

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 181,20 cm4

lx

= 23,90 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 11,95 cm3

Wy

= 30,20 cm3

Pozostałe wersje profilu 40x120